Ataköy Towers B 20/2 134 Bakırköy İstanbul
+90 212 812 50 50
info@mensisgroup.com
Bizi Takip Edin
Ana SayfaFaaliyet Alanlarımız
FAALİYET ALANLARIMIZ

ENERJİDE DAĞITIMA, İLETİM VE ÜRETİME KATKI SAĞLIYORUZ

Türkiye ekonomisinin büyümesiyle beraber elektrik tüketim ihtiyacı da artmaktadır. Elektrik tüketiminin EPDK’nın sunduğu rapora göre, 2020 yılında yüksek senaryoya göre, yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh’e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357 TWh’e ulaşması beklenmektedir.

0Dağıtım
0İletim
0Üretim

Mensis Enerji olarak, Türkiye’nin enerji sektöründe Enerji Yatırım Danışmanlığı, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), AR-GE, Altyapı Projeleri ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES) alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Verimlilik ve dijitalleşme çözüm modellerimizle enerji alanında faaliyet gösteren veya yatırım yapan müşterilerimizin üretim, dağıtım ve iletim faaliyetlerinin maksimum düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlıyoruz.

OSOS PROJELERİ

Elektrik dağıtım sektörünü dijitalleştirerek, süreçleri kolaylaştırıyoruz.

ALTYAPI PROJELERİ

YG (OG) dağıtım elektrik şebekeleri tesis işlerini yürütüyoruz.

GES PROJELERİ

Gelecek için “0” emisyon vizyonuyla güneş enerjisi santralleri kuruyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ

ENERJİ DANIŞMANLIĞI

-Elektrik tarifeleri danışmanlığı
-İletim ve üretim sektörü iletişim yönetimi
-Sektörel paydaşlarla ilişkiler
-Elektrik sektörü mevzuat desteği
-Dağıtım hizmetleri denetimleri
-Üretim faaliyet optimizasyonlarının geliştirilmesi
-Müşteri memnuniyeti odaklı bilgi desteği
-Akıllı şebekelerin hayata geçirilmesi
-Üretim ve dağıtım sisteminde elektrik depolama faaliyetleri

hususlarında danışmanlık hizmetleri ve bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu ve özel tüzel kişileriyle ve sair hukuki, idari, ticari ve iş ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle olan danışmanlık ilişkileri ve işlerinden oluşmaktadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS)

Elektrik dağıtım sektöründe ilk ve en başarılı OSOS projesini hayata geçiren yönetim ekibimizin tecrübeleri ile geliştirilen haberleşme ünitesi (MODEM), uzaktan sayaç okuma, açma-kesme, alarm izleme işlerinin yanında karar destek raporları ile enerji yönetiminde işlerinizi kolaylaştırıyoruz.

Otomatik sayaç okuma ile beraber, aydınlatma tesisleri yönetimi için astronomik zaman rölesi, açma, kapama işlemleri, trafo merkezleri verileri, alarmlar, izleme vb. özellikleri ile AG Scada olarak şebeke yönetimine imkan vermektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Elektrik Dağıtım Şirketleri için ideal çözümler sunuyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ

AR-GE

Elektrik Dağıtım Şebekesi İçin Planlı ve Kestirimci Bakım Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi, verilerin oluşturulması, süreçlerin tasarımı, uygulama ve geliştirme yazılımını içermektedir.

Dağıtım Depolama Derinliği / Elektrik 3D Projesi Elektrik 3D projesi

Türkiye’deki enerji depolamanın mevcut durumunu daha iyi anlamak ve gelecekteki potansiyel büyüme için öneriler sağlamak için dağıtım şirketleri tarafından toplanan analitik bilgi ve verilerin niteliksel ve niceliksel analizlerin hazırlanması, elektrik dağıtma şeklinin modernize edilerek elektrik şebekesinin verimliliğini, satın alınabilirliğini, esnekliğini ve temizliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu projenin amacı, dağıtım şebekesinin gerçek teknik parametrelerini dikkate alarak gelecekte gerek duyulacak, işletilebilecek depolama kapasitesini araştırmak ve muhtemel depolama konumları için öneriler sunmaktır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

ALTYAPI TESİSLERİ

YG (OG) dağıtım elektrik şebekeleri tesis işlerini yürütüyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ (GES)

Mensis Enerji olarak, trijen, kojen, güneş, rüzgâr, biyogaz lisanslı, lisanssız enerji üretimi ile ilgili resmi izin ve onayların alınması, dağıtım şirketlerinde bağlantı başvurusu ve çağrı mektubu takibi, proje yapımı ve onayı hizmetleri, fizibilite ve anahtar teslimi kurulum yapılması ve geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerini vermekteyiz.
Ülkemizdeki ışınımın yaklaşık yarısına sahip Almanya gibi Avrupa ülkelerinin GES kapasitemizin 10 katına ulaşmaları, yakın gelecek için sıfır emisyon planlaması yapmaları, uluslararası ticarette yeşil enerji kullanımın önem kazanması, kurulacak tesislerde üretilen enerji maliyetinin regüle tarifenin 1/4 – 1/5’ine düşmesi ve bu kapsamda ciddi bir kapasite gereksinimi oluşması, geri dönüş sürelerinin kısalığı gibi nedenlerle, odak noktamızı güneşe çevirdik.
Gerçek lokasyonda, üç boyutlu modelleme, uyumlu ekipman seçimi, kayıpları minimize eden tasarım, yüksek çözünürlüklü data setleri ile dakika hassasiyetinde PVsyst 7 programı ile simüle ederek, üretim projeksiyonunu oluşturuyoruz.

Küresel ısınmaya, iklim değişikliğine sebep olan; tüm dünya ülkelerinin ortaklaşa mücadele ettiği emisyon salınımında ülkemizin temiz gelecek hedefine katkıda bulunuyoruz. Ordu’daki Tera GES projemiz 25 senelik sistem ömrü içerisinde 3144,11 ton CO2 salınımını önlemektedir. Gaziantep’te bulunan Güneydoğu GES projemiz 30 senelik sistem ömrü boyunca 10.460,57 ton sera gazı salınımını önlemektedir.

GES PROJE VE UYGULAMA SÜRECİ

3D Modelleme - Tasarım
Optimizasyon - Fizibilite
Proje - Kurulum
Lokasyon
Işınım - Çatı Yönü & Eğimi
Gölge Unsurları
Ürün Ekipman Seçimi
Doğru Konfigürasyon - Montaj Kalitesi

Mensis, enerji alanında yatırım yapmak isteyen şirketler için en uygun modeli, günün en ileri teknolojisi ile optimum maliyetle kurarak, maksimum verim elde etmesini sağlamaktadır.

MERKEZ OFİS

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers B 20/2 134 Bakırköy İstanbul

+90 212 812 50 50

info@mensisgroup.com

E-BÜLTEN & SOSYAL MEDYA

Gelişmelerden haberdar olun
Invalid or empty email
You have successfully subscribed to the newsletter.
Something went wrong. Your subscription failed.

Bizi takip edin